Protect Your Family Against Dengue

Protect Your Family Against Dengue

img_dengue

Ang dengue ay isang malubhang kasakitan na kadalasa'y nakukuha ng mga batang isa hanggang siyam na taong gulang. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit nako-confine sa ospital ang maraming bata. Noong unang kalahati ng 2013, may 42,000 dengue cases sa Pilipinas, at 200 doon ay fatal.

Dahil ang sanhi ng dengue ay isang virus, walang tiyak na gamot o antibiotic para sa treatment nito. Ang tanging maggagawa lamang ay bigyang lunas ang mga sintomas ng sakit na ito. Unfortunately, mahirap gamutin ang mga sintomas ng dengue at kadalasan, kailangang ma-confine ang pasyente sa ospital.

Pangalagaan ang iyong pamilya by getting Dengue Rx, isang medical reimbursement plan na makatutulong sa mga pamilyang naapektuhan ng dengue. Ang Dengue Rx ay available sa lahat ng branches ng USSC nationwide.

Maaasahan ang Dengue Rx for financial support. Para sa one-time na premium na P150 para sa mga matatanda (21 - 59 taong gulang) o P500 para sa mga bata (0 - 20 taong gulang), magbibigay ang Dengue Rx ng medical reimbursement ng hanggang P30,000 para sa mga dengue patients. Mayroon ding accidental death or disability benefits ang Dengue Rx na nagkakahalagang P10,000.

Maaaring ma-reimburse ng mga dengue patients ang kanilang hospitalization expenses sa Dengue Rx up to the amount of insurance with a waiting period of 30 days upon effectivity date.

Kasama sa mga expenses na puwedeng ma-reimburse ay ang physician’s fees, room and board fees, diagnostic procedures, medical supplies and medications, at lahat ng iba pang gastusing may kaugnayan sa paggamot ng dengue. Kailangan lamang na aprubado ang confinement ng isang qualified physician sa isang recognized hospital for a continuous period of at least 18 hours.

Isang taon ang coverage ng Dengue Rx. Aasikasuhin ang claim within 30 days ng pag-submit sa lahat ng mga requirements. Paalala lang na hindi transferable ang Dengue Rx.

Katuwang ng pamilyang Pilipino ang Dengue Rx laban sa dengue.

Our Partners